Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów
KLANZA

 

Misja Stowarzyszenia:

Jesteśmy organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej.

Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości.

Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.

 

!!! CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW 2014 !!!

KLANZOWE  MIASTECZKO  ZABAW  NIEZWYKŁYCH
25-27 lipca 2014
Lublin (Plac Litewski)

 

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y !!!

działania KLANZYcentrum szkoleniowe KLANZAsklep KLANZA