ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO

 

4.1 BALE IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE W PRZEDSZKOLU, SZKOLE I…

4.2 FIKANIE BRYKANIE NA PRZEDSZKOLNYM DYWANIE

4.3 IMPREZY I URODZINKI DLA KLASY, GRUPY, CHŁOPCA I DZIEWCZYNKI. Czyli jak zorganizować atrakcyjną imprezę okolicznościową z udziałem dzieci

4.4 JAK ZORGANIZOWAĆ IMPREZĘ DLA DUŻEJ GRUPY

4.5 METODY INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ – WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI ZABAWY – (dawniej Kurs wstępny z pedagogiki zabawy)

4.6 POZNAWAĆ PRZYRODĘ I CIESZYĆ SIĘ RUCHEM

4.7 KALEJDOSKOP POMYSŁÓW – aktywne metody w pracy z dziećmi

4.8 STARE I NOWE ZABAWY PODWÓRKOWE

4.9 ŚWIAT GAZET I NIE TYLKO

4.10 TEATR JAKO INTEGRACJA SZTUK cz. I Elementarz reżysera cz. II Proste techniki teatralne

4.11 METODY AKTYWIZUJĄCE W ŚWIETLICY

4.12 SŁOWA MALOWANE, CZYLI JAK GRAĆ W KARTY DIALOGOWE

4.13 POPLĄSAJ, POBRYKAJ, POHASAJ PO ŁĄKACH, POLACH I LASACH

4.14 OD CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI WŁASNORĘCZNIE WYKONANE UPOMINKI- SZTUKA UŻYTKOWYCH NA ZAJĘCIACH W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE cz I i II

4.15 TANECZNA GRATKA DLA WNUCZKA I DZIADKA. ZABAWY, TAŃCE, SCENARIUSZE DLA MAŁYCH I WIĘKSZYCH

4.16 TAŃCZYMY, ŚPIEWAMY I BAWIMY SIĘ RAZEM - ZABAWA Z FABUŁĄ w EDUKACJI

 

4.1 BALE IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE W PRZEDSZKOLU, SZKOLE I…

Część 1,2,3,4,5

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji, animatorzy kultury, pracownicy świetlic i placówek edukacji pozaszkolnej, studenci, osoby poszukujące atrakcyjnych i niebanalnych form organizowania imprez z udziałem dzieci.

Cel i zakres treści:

Rozwijanie umiejętności organizowania i prowadzenia zajęć tematycznych dla dzieci, związanych z imprezami okolicznościowymi, wynikającymi z kalendarza szkolnego, w oparciu o autorski materiał muzyczny, teksty piosenek i zabawy. W trakcie warsztatów prezentowane są zagadnienia z różnych dziedzin artystycznych takich jak: muzyka – rozwijanie umiejętność doboru utworów, śpiew, interpretacja, teatr – elementy gry aktorskiej – recytacja, ruch sceniczny, taniec – interpretacja ruchowa utworu muzycznego połączona z doborem odpowiednich technik tanecznych, plastyka – tworzenie scenografii, wykonywanie rekwizytów.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Poznanie atrakcyjnych form organizowania zabaw fabularyzowanych, nabycie umiejętności organizowania i prowadzenia imprez grupowych, nabycie i doskonalenie umiejętności wdrażania dzieci do zabaw okolicznościowych,zdobycie i wykorzystanie gotowych pomysłów na imprezy przedszkolne, szkolne i środowiskowe, poznanie polskich obrzędów i tradycji z możliwością realizacji w różnych warunkach.

Optymalny czas trwania każdej części – 20 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Leszek Gęca trener II stopnia, Ewa Gęca trener I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

 

Część 1

W programie:

zabawy na powitanie i zapoznanie,

ANDRZEJKI – impreza integracyjna, tradycje i zwyczaje ludowe,

BOŻE NARODZENIE – impreza integracyjna, tradycje i zwyczaje ludowe,

BAL U WRÓŻKI – tańce, zabawy i piosenki,

PO KOLĘDZIE – scenka rodzajowa, tradycje i zwyczaje ludowe.

Część 2

W programie:

POŻEGNANIE ZIMY I POWITANIE WIOSNY – widowisko obrzędowe,

WIELKANOC – spotkanie integracyjne, tradycje i zwyczaje ludowe,

BAL WIOSNY – tańce, zabawy i piosenki,

PIKNIK „PIERWSZA KLASA” – impreza integracyjna.

Część 3

W programie:

SOBÓTKI – widowisko obrzędowe, tradycje, zwyczaje ludowe,

BAL U KAPITANA – tańce, zabawy i piosenki,

POCIĄG –zabawa fabularyzowana, np.: na zakończenie roku szkolnego i ...,

GDY ŚWIECI SŁOŃCE, GDY PADA DESZCZ – gry i zabawy na wakacje i... .

Część 4

W programie:

MIKOŁAJKI – impreza integracyjna, fabularyzowana,

DZIEŃ MAMY I TATY,

DZIEŃ BABCI I DZIADKA,

PODRÓŻ DO EKOLĄDU – bajka ekologiczna.

Część 5

W programie:

PODRÓŻ PO UŚMIECH – fabularyzowane widowisko muzyczno-taneczne,

BAL U KRASNALI – tańce, zabawy i piosenki,

WIELKANOCNE KOGUTKI – tradycje i zwyczaje ludowe,

WITAJ PRZEDSZKOLAKU, WITAJ UCZNIU! – impreza fabularyzowana, mająca charakter ślubowania.

 

4.2 FIKANIE BRYKANIE NA PRZEDSZKOLNYM DYWANIE

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pracownicy świetlic pracujący z młodszymi dziećmi, studenci.

Cel i zakres treści:

Warsztaty pomogą nauczycielom w zorganizowaniu grupy i skutecznym działaniu. Uczestnicy zapoznają się z nowymi rozwiązaniami metody KLANZY w zabawach z dziećmi, tj. komunikowaniu się poprzez ekspresję: ruchową, plastyczną, muzyczną oraz inne środki wyrazu. Program warsztatów w nietradycyjny sposób pokazuje, jak rozwijać potencjał rozwojowy dzieci i przełamywać blokady wychowanków w zabawach.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Dostarczenie uczestnikom pomysłów na dobrą zabawę w obszarze edukacji muzycznej, plastycznej, matematycznej, twórczej z dziećmi.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Agnieszka Bąbczyńska trener I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Białymstoku (warsztaty realizowane tylko na terenie Podlasia).
 

4.3 IMPREZY I URODZINKI DLA KLASY, GRUPY, CHŁOPCA I DZIEWCZYNKI. Czyli jak zorganizować atrakcyjną imprezę okolicznościową z udziałem dzieci

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji, nauczyciele świetlic, instruktorzy tańca, nauczyciele edukacji pozaszkolnej, rodzice, studenci, animatorzy, organizatorzy czasu wolnego i imprez okolicznościowych z udziałem dzieci, rodzin i grup.

Cel i zakres treści:

Rozwijanie umiejętności animowania grup, organizowania imprez okolicznościowych typu pasowanie na ucznia, klasowe urodziny, czy festyn, wykonania prostych dekoracji i rekwizytów, organizowania zabaw fabularyzowanych, zastosowania tańców integracyjnych o różnym stopniu trudności, wykorzystania zabaw muzycznych z tekstem i ruchem, zabaw o charakterze edukacyjnym.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności stosowania metod pedagogiki zabawy w edukacji, poznanie skutecznych i atrakcyjnych metod organizowania spotkań okolicznościowych dla dzieci, poznanie zabaw fabularyzowanych gotowych do realizacji w grupie podopiecznych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Małgorzata Miechowska-Malinowska – trener II stopnia, Anna Rodziewicz – trener II stopnia, Małgorzata Kusyk.

Realizator: Oddział KLANZY w Gdyni, Koło KLANZY w Olsztynie.

 

4.4 JAK ZORGANIZOWAĆ IMPREZĘ DLA DUŻEJ GRUPY

Profil uczestników:

Pracownicy domów kultury, placówek oświatowych i wychowawczych, studenci, animatorzy i trenerzy.

Cel i zakres treści:

Rozwijanie umiejętności animowania grup, przeprowadzania zabaw fabularyzowanych, prezentacji i przygotowania do organizacji imprezy plenerowej, trening podejmowania działań zespołowych.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności organizowana przedsięwzięć dla dużej grupy, wykształcenie umiejętności zainteresowania podopiecznych zabawą fabularyzowaną, poznanie gotowych scenariuszy zabaw i imprez fabularyzowanych, wykorzystanie metody „impreza na hasło”, wzmocnienie umiejętności pracy zespołowej i angażowania do aktywności.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Zofia Zaorska  trener III stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie, Oddział KLANZY w Białymstoku, Oddział KLANZY w Gdyni, Oddział KLANZY w Warszawie, Oddział KLANZY we Wrocławiu.

4.5 METODY INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ – WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI ZABAWY – (dawniej Kurs wstępny z pedagogiki zabawy)

Profil uczestników:

Nauczyciele przedszkoli i wczesnej edukacji, nauczyciele świetlic, organizatorzy czasu wolnego, studenci pedagogiki, animatorzy, osoby zainteresowane poznaniem podstaw pedagogiki zabawy i metody KLANZY.

Cel i zakres treści:

Rozwijanie umiejętności organizacji sytuacji początkowych w grupie, prowadzenia dyskusji, prowadzenia zabaw integracyjnych, ruchowych, muzycznych, organizowania imprezy dla dużej grupy, zabaw z chustą, pozyskiwania informacji zwrotnej.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Poznanie zasad i podstaw pedagogiki zabawy oraz założeń metody KLANZY, nabycie i doskonalenie umiejętności stosowania metod pedagogiki zabawy w grupie, poznanie skutecznych metod aktywizacji i integracji grupy, wymiany doświadczeń oraz zbierania informacji zwrotnej.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Zofia Zaorska  trener III stopnia.

Realizator: struktury KLANZY w Białymstoku, Bogatyni, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

4.6 POZNAWAĆ PRZYRODĘ I CIESZYĆ SIĘ RUCHEM

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji, osoby wykorzystujące w pracy atrakcyjność, piękno i bezpośrednie kontakty z przyrodą, studenci, wszyscy którzy interesują się edukacją ekologiczną.

Cel i zakres treści:

Rozwój umiejętności organizowania wycieczek plenerowych, zabaw pogłębiających kontakt człowieka z przyrodą, stosowania zabaw integracyjnych, aktywizujących i ruchowych w plenerze, wykorzystania technik plastycznych i audiowizualnych, rozwijania postaw troskliwych opiekunów i miłośników przyrody wśród dzieci.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie umiejętności i doskonalenie stosowania metod pedagogiki zabawy w pogłębianiu kontaktu z przyrodą,poznanie metod skutecznej integracji i aktywizacji grupy, inspirowanie do twórczych poszukiwań w zakresie działań proekologicznych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Zofia Zaorska trener III stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie, Oddział KLANZY we Wrocławiu i Koło KLANZY w Bydgoszczy.

4.7 KALEJDOSKOP POMYSŁÓW – aktywne metody w pracy z dziećmi

Profil uczestników:

Nauczyciele edukacji przedszkolnej, kształcenia zintegrowanego, animatorzy kultury, pracownicy świetlic i placówek edukacji pozaszkolnej, studenci.

Cel i zakres treści:

Rozwinięcie umiejętności zastosowania prostych, ciekawych metod organizowania  czasu wolnego dzieci. W programie: zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem prostych rekwizytów: gazety, chusteczki,  balony, sznurek,  aktywne słuchanie muzyki, działania plastyczne - płaskie origami, frottage, malowanie "mokre na mokrym", ”klajstrem                                         malowane”, mandale, pomysły na  proste prezenty,    zabawy relaksacyjne,  zabawy typu "Czy można wierzyć oczom?", zabawy z chustą i tunelem, proste tańce integracyjne.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie konkretnych metod integracyjnych,  nabycie umiejętności zastosowania prostych i łatwo dostępnych rekwizytów   w pracy  z dziećmi. Nabycie umiejętności tworzenia prostych układów choreograficznych.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorki: Krystyna Rey trener I stopnia, Teresa Starzec trener I stopnia,  Ewa Radzik.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.


4.8 STARE I NOWE ZABAWY PODWÓRKOWE

Profil uczestników:

Nauczyciele świetlic, organizatorzy czasu wolnego, wychowawcy kolonijni, nauczyciele wychowania fizycznego i kształcenia zintegrowanego, studenci.

Cel i zakres treści:

Rozwój umiejętności integrowania grupy, zastosowania metod podnoszących energię w grupie, ćwiczenia refleksu i koncen­tracji, rozwijania wyobraźni, prowadzenia zabaw fabularyzowanych, działania przy muzyce.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności stosowania metod pedagogiki zabawy w grupie, poznanie interesujących zabaw i metod rozwijających wyobraźnię, koncentrację i refleks, poznanie zabaw fabularyzowanych gotowych do realizacji w grupie, wzbogacenie warsztatu nauczyciela i wychowawcy o atrakcyjne formy organizacji czasu wolnego, wspomagające działania wychowawcze.

Publikacja: Ewa Noga Anna Wasilak Stare i nowe zabawy podwórkowe (książka)

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Ewa Noga trener II stopnia, Anna Wasilak trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

4.9 ŚWIAT GAZET I NIE TYLKO

Profil uczestników:

Nauczyciele, bibliotekarze, animatorzy, katecheci, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizatorzy czasu wolnego, studenci.

Cel i zakres treści:

Rozwój umiejętności integrowania grupy, zastosowania metod podnoszących energię w grupie, ćwiczenia refleksu i koncen­tracji, rozwijania wyobraźni twórczej, prowadzenia zabaw fabularyzowanych, działania przy muzyce.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności stosowania metod pedagogiki zabawy w pracy z grupą, nabycie umiejętności tworzenia przyjaznej atmosfery w grupie, dostarczenie niekonwencjonalnych pomysłów na realizację interesujących zajęć, dostarczenie prostych metod rozwoju postaw twórczych i stymulacji wyobraźni, ekspresji twórczej opartej o prosty i dostępny materiał.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: dr Krystyna Dachtera trener II stopnia, Irena Kalinowska trener II stopnia,

Anna Sorsa trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY we Wrocławiu.

4.10 TEATR JAKO INTEGRACJA SZTUK cz. I Elementarz reżysera cz. II Proste techniki teatralne

Profil uczestników:

Nauczyciele przedmiotów artystycznych, instruktorzy teatralni, animatorzy kultury, organizatorzy czasu wolnego, studenci.

Cel i zakres treści:

Rozwój umiejętności pracy z grupą teatralną, zorganizowania spektaklu teatralnego, wykonywania i ożywiania lalek, zastosowania prostych technik teatralnych.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności pracy z grupą teatralną, poznanie technik wykorzystania nietypowych materiałów do projektowania rekwizytów teatralnych, nabycie umiejętności projektowania spektaklu, rozwój wyobraźni i postaw twórczych, nabycie doświadczenia w zakresie wykorzystania działań teatralnych w edukacji i wychowaniu.

Optymalny czas trwania – cz I 25 godzin dydaktycznych, cz II 20 godz. dydaktycznych. Program warsztatów może być realizowany w wymiarze 5 godz. dydaktycznych: ZAPRASZAMY DO TEATRU, OD POMYSŁU DO PREMIERY, LALKI NASZEGO TEATRU, TEATR ŚWIATŁA I CIENIA, WYOBRAŹ SOBIE…

Autor: Maria Budzyńska  trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY we Wrocławiu.

4.11 METODY AKTYWIZUJĄCE W ŚWIETLICY

Profil uczestników:

Nauczyciele wczesnej edukacji, nauczyciele świetlic.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętność stosowania metod aktywizujących w świetlicy – integrujących grupę, w programie: zabawy muzyczne, tańce integracyjne, zabawy z chustą, proste techniki plastyczne, zabawy fabularyzowane.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności pracy z grupą, radość z ruchu i wspólnego działania – poczucie wspólnoty, wzbogacenie warsztatu metodycznego uczestników, poznanie nowych metod oraz nowych wersji starych zabaw.

Optymalny czas trwania – 15 lub 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Anna Wasilak trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

4.12 SŁOWA MALOWANE, CZYLI JAK GRAĆ W KARTY DIALOGOWE

Profil uczestników:

Nauczyciele każdego poziomu kształcenia, wychowawcy, animatorzy kultury, pracownicy świetlic i placówek edukacji pozaszkolnej, studenci.

Cel i zakres treści:

Program będzie obejmował następujące moduły: integracja grupy i działania twórcze, mające na celu gimnastykowanie umysłu, gra w karty wg wyznaczonych reguł podanych w instrukcjach, twórcze podejście do kart-czyli jak jeszcze można wykorzystać karty, działania własne uczestników. Zaprojektowane tak, aby rozwijać intuicję i wyobraźnię, prowokują do myślenia, rozwijają wyobraźnię. Pomagają grającym uświadomić sobie własną wartość i ułatwiają integrację społeczną. Wspomagają wzajemne komunikowanie się prowokując do wypowiedzi, ale również skłaniając do słuchania innych.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie  możliwości wykorzystania kart dialogowych; rozwijanie kreatywności uczestników; nabycie umiejętności swobodnego i twórczego posługiwania się kartami dialogowymi w pracy z dziećmi i dorosłymi.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorki: Anna Michalska trener II stopnia, Agata Wilk trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Warszawie.

4.13 POPLĄSAJ, POBRYKAJ, POHASAJ PO ŁĄKACH, POLACH I LASACH

Profil uczestników:

Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów, pracownicy domów kultury, organizatorzy czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży.

Cel i zakres treści:

Warsztaty są propozycją nauki nowych oraz uporządkowania metodycznego znanych już wcześniej metod, stanowią próbę pobudzenia do twórczego ich wykorzystania w plenerze, na wycieczce, „zielonej szkole” itp. Program w zakresie teoretycznym dostarcza wiedzy na temat organizacji przestrzeni, bezpieczeństwa grupy, kinezjologii, roli zabawy w życiu dziecka ze szczególnym uwzględnieniem zabaw ruchowych i ruchowo-muzycznych. Jest praktyczną lekcją integracji grupy na różnych jej płaszczyznach oraz stymulacji ekspresji dziecka. W programie między innymi odmiana berka, zabawy o treściach ekologicznych, metody informacji zwrotnej, zabawy rozwijające koncentrację.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Uczestnik zna i potrafi dobrać odpowiednie do sytuacji i grupy zabawy plenerowe, potrafi przygotować przestrzeń do zabawy, potrafi odpowiednio moderować zabawę (dbając o odpowiednią dynamikę i twórczą inspirację) rozumie i stosuje zasady bezpieczeństwa, modyfikuje programy zajęć do potrzeb wiekowych i etapu rozwoju grupy.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Jarosław Jatel trener I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Białymstoku.

4.14 OD CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI WŁASNORĘCZNIE WYKONANE UPOMINKI- SZTUKA UŻYTKOWYCH NA ZAJĘCIACH W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE cz I i II

Profil uczestników:

Nauczyciele klas 1-3, wychowawcy świetlic szkolnych, środowiskowych, nauczyciele pracujący w przedszkolach, studenci kierunków pedagogicznych, instruktorzy domów kultury.

Cel i zakres treści:

Głównym założeniem programu warsztatów jest wspieranie twórczej postawy, rozwijanie zainteresowań, zdolności i wrażliwości nauczyciela, a dzięki niemu, młodego człowieka, poprzez działalność plastyczną oraz dostarczenie wiadomości ogólnych z zakresu sztuk plastycznych. W programie wykonanie 20 prezentów w następujących blokach: prezenty z darów natury, decoupage na szkle i podobraziu, prace z szablonów, ramki i obrazy, przyjęcie na filtrach, opakowania na prezenty, świeczniki i lampiony, kartki okolicznościowe.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie i stosowanie nowych technik plastycznych, umiejętność stworzenia „coś z niczego”, umiejętność gromadzenia materiałów potrzebnych do wykonania poszczególnych prac, rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni i twórczego myślenia

wzbogacenie umiejętności pracy z grupą, prawidłowo eksponowanie, oprawianie, zabezpieczanie przed zniszczeniem wykonaną przez siebie pracę.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorki: Iwona Wierzbicka trener I stopnia,  Irena Łęczycka.

Realizator: Koło KLANZY w Szczecinie.

4.15 TANECZNA GRATKA DLA WNUCZKA I DZIADKA. ZABAWY, TAŃCE, SCENARIUSZE DLA MAŁYCH I WIĘKSZYCH

Profil uczestników:

Nauczyciele starszych grup przedszkolnych, edukacji wczesnoszkolnej, organizatorzy czasu wolnego  i animatorzy grup wielopokoleniowych, wszyscy zainteresowani tematyką.

Cel i zakres treści:

W programie znajdują się propozycje jednego lub dwóch wybranych scenariuszy imprez integracyjnych dla małych i dużych grup wielopokoleniowych do wykorzystania podczas spotkań otwartych oraz imprez okolicznościowych w przedszkolu i szkole (wybór scena- riusza uwarunkowany będzie aktualną porą roku i liczbą godzin warsztatowych). Kanwę scenariuszy stanowią tańce, zabawy muzyczno-ruchowe i pląsy.  W programie pomysły na zabawy plastyczne, muzyczno-rytmiczne, integracyjne, metody rozwijania twórczego myślenia, a całość będzie przebiegać w konwencji fabularyzowanej podróży po niezwykłej krainie.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnicy wzbogacą swój warsztat pracy o metody, pomysły, zabawy i ćwiczenia rozwijające postawę twórczą. Poznają sposoby i zasady organizowania spotkań integracyjnych, również o charakterze wielopokoleniowym.

Publikacja: Taneczna gratka dla wnuczka i dziadka (książka i płyta CD)

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorki: Ewa Sokolińska trener II stopnia, Katarzyna Dorota Zawojska-Dominiak trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Białymstoku.

4.16 TAŃCZYMY, ŚPIEWAMY I BAWIMY SIĘ RAZEM - ZABAWA Z FABUŁĄ w EDUKACJI

Profil uczestników:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji  wczesnoszkolnej, a także wychowawcy świetlic, organizatorzy czasu wolnego, pracownicy domu kultury, studenci.

Cel i zakres treści:

W formie zabawowej uczestnicy wykonują zadania z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej, artystycznej i matematycznej oraz poznają sposoby modyfikowania i dostosowywania metod do tematyki zabawy. Zapoznają się z teorią roli zabawy w edukacji, zasadami organizacji zabaw z fabułą oraz metodyki wprowadzania tańców. Zdobywają również konkretne scenariusze zabaw z fabułą oraz poznają nowe układy taneczne opracowane do muzyki z płyty „Tańce i zabawy dla grupy” Wydawnictwa KLANZA.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Wzbogacenie warsztatu pracy o nowe scenariusze zabaw z fabułą, nabycie umiejętności integrowania muzyki, plastyki, działań parateatralnych i para dramowych.

Optymalny czas trwania – 10, 15, 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Barbara Wasilewska trener II stopnia, Joanna Łajewska-Talipska trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Białymstoku.